Kilometrina

Zakon o dohodnini in davčnem postopku pravita, da se davki in prispevki ne plačujejo, če se obračunajo in izplačajo dnevnice, kilometrina in nočitev po uredbi.

Kilometrina zaposlenemu pripada samo v primeru, če gre na službeno pot z lastnim prevoznim sredstvom. Znesek neobdavčene kilometrine znaša 0,37 evra za vsak prevoženi kilometer službenega potovanja.

Do povračila stroškov za prevoz na delo je zaposleni upravičen za poti od doma do podjetja in nazaj. Znesek neobdavčenega nadomestila znaša 0,18 evra za vsak prevoženi kilometer.