Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo

V Ur.l. RS, št. 76/2008 se je spremenila Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Uredba je sprva določena v Ur.l. RS, št. 140/2006. Po novem se imenuje Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja . Na tej strani so na voljo aktualne informacije v zvezi s povračili stroškov.