Potni nalogi - zakonodaja, povezave, viri

V nadaljevanju so naštete uredbe, zakoni in pravilniki, ki so povezani s potnimi nalogi:

 1. Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
 2. Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
 3. Povračila stroškov v zvezi z delom in izplačila drugih dohodkov iz delovnega razmerja - splošno pojasnilo
 4. Nakup vinjete - pojasnilo DURS
 5. Zakon o dohodnini ZDoh-2
 6. Zakon o delovnih razmerjih ZDR
 7. Zakon o davčnem postopku ZDavP-2 uradno prečiščeno besedilo
  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2E)
 8. Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku
 9. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
 10. Slovenski računovodski standardi

Program potni nalogi

Preizkusite tudi program Firmar PTN, program za enostavno izdelavo in obračun potnih nalogov.

Potni nalogi - program